Aśka M. 06.03.2006 22:31

Wiatam! Dnia 2006-02-21 17:10:08 zadałam pytanie:
"Czy mogę prosić o wykaz słów używanych w Kościele katolickim dla określenia danych osób, stanów itp (nupturient, penitent, diakon, prezbiter, neoprezbiter itd)."... Chodzi o to, że do TUTAJ nie daliście hiperłącza :D Bardzo bym prosiła mnie skierować do tego miejsca, gdzie miało prowadzić to TUTAJ :D

Odpowiedź:

Bardzo przepraszam. Chodziło o słownik teologiczno-kościelny na Opoce. Czyli trzeba było zajrzeć TUTAJ (http://www.opoka.org.pl/slownik/)

J.