Zyta 18.12.2005 19:18

jak pomóc bratu żeby się nawrócił?? I w jaki sposób wyciągnąć go z nałogu - gry na komputerz? Proszę o pomoc

Odpowiedź:

Przede wszystkim módl sie za niego. Po drugie: dawaj mu dobry przykład... A co do wyciągnięcia z gier komputerowych... Spytaj o radę kogoś bardziej kompetentnego (jeśli chodzisz do szkoły to np. pedagoga). Zasadniczo pomaga się takim osobom w ten sposób, że przestaje się ich bronić oprzed konsekwencjami nałogu. Np. nie odrabia się za niego zadań, nie interweniuje się w szkole, gdy grozi mu repetowanie, nie wykonuje się za niego domowych obowiązków. Może nim być np. posprzątanie po obiedzie, wyniesienie śmieci itp. Gdy tego nie zrobi, może następnego dnia obiadu nie dostać... Może brzmi to strasznie, ale ma to służyć zwróceniu uwagi, że jest problem. Słowa nic nie dają... A gdy już sam zauważy, że jest problem, powinien zwrócić się do specjalisty od uzależnień...

J.