Aneta 16.12.2005 19:45

Dlaczego mówi się o różańcu jako broni chrześcijanina?

Odpowiedź:

Modlitwa zawsze jest orężem do walki. Walki z własną słabością, z pokusami złego, ale także o zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości w świecie…

J.