Basia 09.12.2005 20:09

Czy zielonoświątkowcy są sektą?

Odpowiedź:

Klasyczni zielonoświątkowcy nie są uznawani za sektę... Kościół katolicki prowadzi z nimi dialog ekumeniczny... Zobacz też TUTAJ

J.