Roman 09.12.2005 10:40

Czy przez niepokalane poczęcie Maryi należy rozumieć, że została poczęta w łonie swej matki bez udziału jej ziemskiego ojca - tak jak został poczęty Pan Jezus ?.

Odpowiedź:

Nie. Niepokalane Poczęcie to prawda wyrażajaca wiarę w to, że Maryja, dzięki specjalnej Bożej łasce (dzięki przewidywaniu zasług Jezusa), została poczęta bez grzechu pierworodnego...

J.