Zbigniew Czelinski 04.12.2005 18:51

Czy osoby rozwiedzione mogą przystępować do Komuni św.!!!

Odpowiedź:

Osoby rozwiedzione tak. Osoby żyjące w drugim związku nie...

J.