Michał 28 30.11.2005 14:37

Gdzie znajdę omówienie pieśni „ Spuście rosę niebiosa z góry …”???

Odpowiedź:

Pieśń ta nazwiązuje do tekstu z proroka Izajasza 45, 8:

"Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą".

J.