20.11.2005 14:52

(Łk 18:29-30):
"Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym - życia wiecznego." A męża można opuścic dla Chrystusa?

Odpowiedź:

Co znaczy opuścić? Nie chodzi przecież o rozwód. Bardziej o jakąś czasową rozłąkę dla głoszenia Ewangelii...

J.