pablo 17.11.2005 17:31

Planujemy z żoną chrzciny naszego syneczka, jednak jak sie okazało kandydaci na chrzesnych nie dopełnili sakramentu bIerzmowania. Czy posiadanie tego Sakramentu jest warunkiem koniecznym dla bycia chrzesnym, czy jednak można uzyskać jakieś warunkowe pozwolenie od Proboszcza lub Biskupa. Uzyskanie Bierzmowania nie jest chyba możliwe tak szybko, gdyż chcielibyśmy zrobić chrzciny w Święta Bożego Narodzenia.

Dziękuję za pomoc

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne stanowi:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

W sprawie ewentualnego wyjątku trzeba by było spytać proboszcza...

J.