09.11.2005 20:09

Mówimy ze urodzenie się w rodzinie religijnej, należenie do wspolnoty itp. jest łaską. A co mają powiedziec ci ktorzy tego nie mieli? Bóg kocha ich mniej?

Odpowiedź:

Nie mniej kocha, ale dał mniej. To wbrew pozorom zasadnicza różnica. Warto pamiętać, że Bóg będzie nas sądził według tego co otrzymaliśmy. Napisano (Łk 12, 47-48)

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

J.