Proszę o sprostowanie tych informacji ile w tym jest prawdy? 06.11.2005 19:49

120 r. - Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do "wypędzania duchów" nieczystych (...)

Odpowiedź:

Tekst wyrzucono. To 6 stron maszynopisu...

Zobacz TUTAJ i TUTAJ