a. 05.11.2005 20:00

załóżmy, że idziemy do nieba. Trafiają też tam nasi bliscy. Czy wtedy też są naszymi bliskimi? Czy nasza wiara mówi coś o więziach między duszami w niebie?

Odpowiedź:

Byłoby chyba czymś zupełnie sprzecznym z ideą życia wiecznego, gdybyśmy nie poznali tam naszych bliskich. Skoro tu na ziemi modlimy się do konkretnych świętych, skoro modlimy się za konkretnych zmarłych, to na pewno zachowują oni swoją tożsamość...

W niebie będzie chyba o tyle lepiej, że wszyscy będa nam w jakiś sposób bliscy.

J.