02.11.2005 14:51

Czy modlitwa do Maryi wypowiadana w myślach ma sens? Tylko Bóg wie wszystko, a Maria - czy zna nasze mysli? czy wobec tego modlitwa do świętych ma sens tylko wtedy gdy jest na głos?

Odpowiedź:

Święci zapewne potrafią czytać w naszych myślach, jeśli my mamy taką intencję. Nie trzeba wypowiadać do nich modlitwy na głos...

J.