dorota 01.10.2005 16:21

Jakie imie nosily dzieci adama i ewy?

Odpowiedź:

Według 4 rodziału Księgi Rodzaju imiona dzieci Adama i Ewy to Abel, Kain i Set.