la luna del cacciatore 23.09.2005 12:39

mam pytanie natury apologetycznej... jaki mamy dowód na to że wszystkie religie i wyznania świata nie są tylko wytworem ludzkiej wyobraźni? aby ułatwić sobie życie tu na ziemi...

aby nie być gołosłownym podam kilka przykładów które skłoniły mnie do tego typu rozmyślań...

1. bóg Horus - egipski bóg nieba... przy jego narodzinach było "niepokalane poczęcie"
2. bóg Mithra - bóg irański lub babiloński... zaprowadzał zgodę między ludźmi, mieszkał między nimi i nauczał... zabito go i po trzech dniach od śmierci powstał z grobu...

to przykłady wierzeń które pojawiły się kilkaset lat przed narodzinami Chrystusa a podobieństwa są dość widoczne... poza tym tereny na których w/w wierzenia powstały nie są aż tak bardzo oddalone od terenów na których powstało chrześcijaństwo... co innego gdyby mowa była o terenach np. Ameryki Pd. myśleć można by było wtedy że Bóg i tamtejszym ludzom się objawił... ale tem aż do czasu wizyt Europejczyków nikt nie słyszał ani o Bogu Jahwe ani o Chrystusie... a zatem znów mam prawo sądzć iż to wszystko to nic innego jak tylko wymysł ludzi...

kolejną sprawą jest naukowe spojrzenie na człowieka... pewne zachowania wskazują na to że człowiek jako jeden ze ssaków niewiele różni się swoim postępowaniem od innych zwierząt... jaki dowód mamy na to że nie jesteśmy jednym z wielu gatunków zwierząt tylko dziećmi Boga?

PS.studiuję teologię dlatego proszę o konkretne argumenty a nie zbycie pytania "to wszystko to bzdury i głupoty" jak wielu księży i katechetów zrobiło... (a propos dlaczego duchowni i świeccy katoliccy uciekają zawsze od trudnych pytań?)

Odpowiedź:

1. Zarówno wiara Izraela jak i chrześcijan opiera się nie na mitach, ale faktycznych wydarzeniach: w pierwszym wypadku było to wyjście z Egiptu i zawarcie z Bogiem przymierza na Synaju, w drugim nauczanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O ile można jeszcze się zastanawiać ile w opowiadaniu o ucieczce z Egiptu jest prawdy, o tyle spekulacje takowe w odniesieniu do Jezusa są przejawem daleko posuniętej nieufności. Jezus zmartwychwstał. Za tę prawdę Jego uczniowie narażali, a w końcu oddali swoje życie. Nie umiera się za swoje wymysły... O autentyzmie przekazu Ewangelii świadczy dodatkowo to, że ich autorzy często piszą źle o Apostołach; że nie rozumieli Mistrza, że nieraz ich ganił, że nie dorastali do jego wymagań. Tak relacjonuje się fakty, a nie zmyślone bujdy...

2. Chyba tym co najbardziej różni człowieka jod zwierząt jest możliwość powiedzenia "nie". Czyli inaczej mówiąc ludzka wolność. Nie jest to dowodem na to, że jesteśmy dziećmi Boga, ale świadczy o naszej wyjątkowości... Zresztą... Jesteśmy w pierwszym rzędzie Bożymi stworzeniami: uczynieni na obraz i podobieństwo Boga, mający duszę nieśmiertelną, rozum i wolność, ale tylko stworzeniami. Jak koń, osioł i mrówka. Dziećmi Bożymi staliśmy się dopiero dzięki Chrystusowi... Dokładniej: przez chrzest...

3. Na ostatnie pytanie (a propos itd) odpowiedzi nie będzie. Po prostu dlatego, że przedstawione przez Ciebie założenie jest fałszywe. A problemy o które pytasz wyjaśnia teologia fundmentalna, do studiowania której odpowiadający gorąco zachęca...

J.