17.09.2005 18:05

<i>Pytanie zadane w poprzednim dziale zapytaj 9.09.2005.</i><br>
Córka jest katoliczką, jej narzeczony praktykującym anglikaninem z RPA. Ślub pragną zawrzeć w kościele katolickim w Anglii ponieważ tam mieszkają, uczą się i pracują. Jakie formalności muszą dopełnić aby przyjąć sakrament małżeństwa? Pozdrawiam, Szczęść Boże.

Odpowiedź:

Powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej tej parafii katolickiej, na terenie której mieszkają. Tam o wszystkich pozostałych wymaganiach zostaną poinformowani (np. spisanie protokołu przedmałzeńskiego, zaświadczenie o chrzcie, ewentualne katechezy przedślubne itd)

J.