un 07.08.2005 21:58

Wiadomo powszechnie,że tzw. mimowolne nocne zmazy nie są grzechem, ponieważ odbywają się bez naszej woli. Jeśli natomiast dana osoba obudzi się w nocy w czasie trwania takiego procesu i dostarczy świadomych, fizycznych bodźców swojemu ciału, aby to "przeszło" do końca, popełnia grzech ciężki?

Odpowiedź:

Może to być grzechem w takim stopniu, w jakim świadomie i dobrowolnie jest zaakceptowane przez konkretnego człowieka.

J.