magda 07.08.2005 16:07

Szczęść Boże:)czy ksiądz może zabronic pójścia dziecku do pierwszej Komuni Swietej, z powodu, iż jego rodzice nie chodza do kościoła??

Odpowiedź:

Zasadniczo nie. Ale...

Jeśli będzie chodziło o wczesną Komunię Świętą (w przedszkolu), to może tak być. Od rodziców "wcześniaków" wymaga się znacznie więcej. Muszą współpracować z księdzem, katechetka, bo inaczej przygotowanie dziecka będzie iluzoryczne. Chodzenie na Mszę jest wtedy takim szczególnym świadectwem...

Może też się podobnie zdarzyć, gdy chodzi o dziecko pierwszokomunijne (w II klasie). Niechodzenie na niedzielną Msze przez rodziców jest jednym elementów demoralizujących dziecko, sprawiających, że nie podchodzi ono poważnie do sprawy 1 komunii. Wtedy trudno się dziwić, że jakiś konkretny ksiądz stawia rodzicom taki warunek...

red.