magda 07.08.2005 13:16

Proszę mi napisać trochę o mojej patronce Marii Magdalenie.Co działo się z nią po śmierci Chrystusa?

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

O losach Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu Jezusa nic pewnego nie wiemy...

J.