06.08.2005 20:17

Czy są jakieś publikacje na temat "chrześcijańskiej asertywności"- chodzi mi o psychologiczny poradnik.

Odpowiedź:

Zobacz np. TUTAJ ...

Asertywność nie jest chyba chrześcijańska czy niechrześcijańska. Po prostu będąc asertywnym nie należy zapominać o miłości bliźniego...

Zachowanie asertywne to "zespół zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innej osoby (osób). Zachowanie asertywne może obejmować ekspresję takich uczuć, jak: gniew, strach, zaangażowanie, nadzieję, radość, rozpacz, oburzenie, zakłopotanie itd., ale w każdym z tych przypadków uczucia te wyrażane są w sposób, który nie narusza prawa innych osób. Zachowanie asertywne odróżnia się od zachowania agresywnego, które wyrażając uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa nie respektuje tych samych elementów u innych osób"

red.