PS 06.08.2005 17:51

Czy wspieranie kampanii wyborczej partii o profilu lewicowym można traktować w kategoriach grzechu?

Odpowiedź:

Skoro partie te maja w programie działania godzące w moralność chrześcijańską, to tak... Jest to bowiem wspieranie owej niemoralności (np. kwestia aborcji, eutanazji, prawdy itp)

J.