Zdezorientowana 06.08.2005 17:08

Czemu Bóg kazał ludziom, za pośrednictwem proroka Mojżesza kamienować cudzołożnice? Jak to się ma do Jego nieskończonego miłosierdzia i dobroci?

Odpowiedź:

Jak to już kilka razy w tym dziale napisano, Stary Testament nie przynosi pełni objawienia o Bogu i stawianych przez Niego wymaganiach. Pełni on raczej rolę wychowawcy, podprowadzającego pod pełnię, którą objawił Jezus Chrystus. Tak jest w wielu sprawach.
Przez surowe kary za cudzołóstwo Bóg zapewne chciał wskazać, że jest to grzech, którego żadna miarą nie należy lekceważyć. Dlaczego? Uderza on w podstawę bytu społecznego. Dezorganizacja rodziny to upadek społeczeństw (co widać choćby w naszych czasach).

Czy kara śmierci za cudzołóstwo jest zbyt surową? Według naszych dzisiejszych standardów tak. Trzeba jednak mocno pamiętać, że prawo to powstało w czasach zupełnie innich niż nasze i że - co najważniejsze - ukaranie kogoś śmiercią nie wyklucza możliwości jego wiecznego zbawienia. Chodziło o utrzymanie porządku społecznego. Sprawy życia wiecznego (wtedy zresztą niezby jasno rozumianej) nikt nie rozstrzygał. Prawdziwą karą jest dla nas chrześcijan, dopiero kara wiecznego potępienia...

Co do formy kary... Księga kapłańska 20, 10 i Powtórzonego Prawa 22,22 nie precyzują, jaką smiercią cudzołożnicy mieli być ukarani. Zapewe stosowano "lżejszą" karę - uduszenie. Kamienować natomiast należało zaręczoną dziewicę, która zdradziła swojego narzeczonego (Pwt 22, 23-24)...

J.