05.08.2005 03:29

czy chrzestnym musi byc osoba tej samej wiary?

Odpowiedź:

W Kościele katolickim tak. Natomiast świadkiem chrztu może być osoba innego wyznania.

red.