aluniabunia 07.07.2005 22:48

bardzo proszę o wskazanie mi miejsca w piśmie świętym gdzie jest mowa o samobójstwie, a właściwie o grzechu samobójstwa.z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Bóg mówi "nie zabijaj". Dotyczy to każdego człowieka, także siebie samego. Żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego (1 J 3, 15)...

J.