Ala 04.07.2005 19:43

Cy można pojednać się przez telefon?

Odpowiedź:

Jeśli chodzi Ci o pojednanie z jakimś człowiekiem, to jak najbardziej. Jeśli myślisz o spowiedzi telefonicznej, to nie. Do udzielenia sakramentu pokuty konieczny jest osobisty kontakt spowiednika i penitenta...

J.