06.06.2005 21:13

Po co Pan Bóg stworzył ludzi? Co to w praktyce znaczy ze "z miłości"? Żeby Go kochali?

Odpowiedź:

Z miłości znaczy, że Bóg chciał (chce) obdarzyć człowieka swoją miłością...

J.