puella 06.06.2005 10:29

Dlaczego księża w czasie mszy czytają wszystkie teksty z książki a nie mówią z pamięci ? Chodzi mi o te krótkie stale powtarzające się.

Odpowiedź:

Chodzi o to, by ksiądz zawsze miał świadomość, że sprawuje Eucharystię w imieniu Kościoła, nie swoim własnym. Liturgia, jej tekst, nie są jego myślami, jego słowami. To liturgia Kościoła...

J.