05.06.2005 13:45

Czy skoro nie cała nauka Kościoła jest nauką bezbłędną to czy można byc poszłusznym Kościołowi TYLKO w tym co nieomylnie ogłasza jako prawdę wiary? Czy tak samo wyglądało to w przeszłości, czy tez trzeba było byc posłusznym we wszystkim?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się dwa pytania wcześniej.

J.