Michał 28 03.06.2005 15:10

Czy to, że do 4 wieku nie zaliczano we wszystkich Kościołach Listu Św. Jakuba Apostoła do kanonicznego spowodowane było fragmentem z 2 rozdziału – wiersze 23-24. Chodzi tu o wiarę Abrahama (ojca wielu narodów wg Księgi Rodzaju – rozdział 17, wiersz 5). Św. Jakub twierdzi, że oprócz doskonałej wiary konieczne są dobre uczynki. Wg Św. Pawła (List do Rzymian - rozdział 4, wiersz 3) jako usprawiedliwienie przed Bogiem wystarczy sama wiara. Pytanie brzmi: czy ta sprzeczność Św. Jakuba z Apostołem Narodów spowodawała podejrzenia do niekanoniczności tego Listu???

Odpowiedź:

Odpowiadajacy nie znalazł dokładniejszych informacji na ten temat. Ale nie sądzi, by rzeczywiście powodem jego nieuznawania była polemika z nauczaniem Pawła. Ostatecznie spór o usprawiedliwienie to dopiero kwestia XVI wieku...

J.