02.06.2005 21:35

Z prawa kanonicznego: "Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a który ma być przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów". Skąd wiadomo że że wolą Jezusa jest by ten urząd był przekazywany? I skąd wiadomo żę każdy papiez ma te same przywileje co Piotr - Jezus konkretne słowa wypowiedział do Piotra, np.że modlił się by nie ustała jego wiara - skąd wiadomo że można je odniesc do jego następców?

Odpowiedź:

W Ewangelii Mateusza (16, 17-19) czytamy:

Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

To nie jest nadanie przywileju samemu Piotrowi, ale jego urzędowi. Bo jeśli słowa Jezusa dotyczyły by tylko samego Piotra, to jaki sens miałoby mówienie o tym, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, skoro Piotr umarł już kilkadziesiąt lat pózniej? Jaki sens miałoby mówienie o jego włądzy związywania i rozwiązywania, skoro tak szybko miała się skończyć?

Tak zresztą rozumieli to pierwsi chrześcijanie. Bardzo ciekawy artykuł o. Jacka Salija na temat prymatu Piotra i faktycznego jego istnienia w pierwotnym Kościele znajdziesz TUTAJ

J.