07.05.2005 22:23

Co sądzić o objawieniach ks. Stefano Gobbi? Czy mogą być prawdziwe?

Odpowiedź:

Kościół na temat się nie wypowiedział. Przeżycia mistyków, to co słyszeli poza zmysłami, w sumie rzadko staje się przedmiotem uznania czy nieuznania ze strony Kościoła. Wierny ma prawo sam przyjąć lub odrzucić tego rodzaju orędzia.

Odpowiadający byłby tutaj ostrożny. Jak zresztą w sprawie każdego prywatnego objawienia. Bo najważniejsze jest to, czego nas uczył Jezus Chrystus. Zbytnie wybieganie w przyszłość (wiara że żyjemy już w czasach ostatecznych) chyba nie powinna determinować naszego pstępowania. Jeden Bóg wie kiedy koniec nastąpi. My powinniśmy z jednej strony żyć tak, jakby paruzja miałą nastąpić dziś, z drugiej jednak powinniśmy stawiać sobie za cel budowanie królestwa Bożego na ziemi tak, jakby powtórne przyjście Pana miało być jeszcze bardzo odległe...

J.