05.05.2005 15:08

1. Czy odpowiadający zgodzi się z takim stwierdzeniem: wiara chrześcijan ma sens tylko wtedy gdy Ewangelia jst autentyczna (tzn.autorowie zapisali prawdę i nikt od momentu powstania tektu nie zminił). Jeśłi nie jest autentyczna, wiara nie ma sensu. 2.w związku z peirwszym pytaniem - jaką mamy pewnośc co do autentyczności ewangelii? Czy opieramy ją na wiedzy czy po prostu w to wierzymy? Czy bez te jpewności mozłiwa jest wiara?

Odpowiedź:

1. Z pierwszą tezą wypada się zgodzić.

2. Proszę zastanowić się nad pytaniem kiedy niby tekst Ewangelii miałby być zmieniony. W czasach pierwszych chrześcijan? Ależ wtedy strażnikiem prawdy Ewangelii była żywa tradycja ustna, przepowiadanie tych, którzy Jezusa znali. W czasach późniejszych? Np. w II wieku? Jak to sobie można wyobrazić w sytuacji prześladowania i rozproszenia Kościoła? Jak jeden Kościół (np. w Antiochii) mógł narzucić swojje kłamstwo drugiemu (np. w Aleksandrii). W czasach zwiększenia się władzy biskupów Rzymu? Ależ przecież wtedy chrześcijaństwo było juz także poza granicami Imperium Rzymskiego. Na dodatek najstarsze kompletne rękopisy Pisma mamy z IV wieku (nie licząc skrawków z II). Więc kiedy?

J.