Jacek 02.05.2005 17:44

Czy mozna modlić się po łacinie (grecku, aramejsku, hebrajsku) nie znając tych języków (oczywiście znając teksty odmawianych modlitw w języku ojczystym i rozumiejąc, co sie wypowiada podczas modlitwy w obcym języku) ? Mam zwyczaj - od czasu do czasu - modlenia sie w ten sposób ze względu na szacunek dla tradycji Kościoła Katolickiego i języka łacińskiego, będącego przecież nośnikiem tej tradycji, a także na szacunek do języków w któym objawiono Słowo Boże.

Odpowiedź:

Oczywiście mozna tak się modlić.

J.
Nie znaleziono dokumentów.