02.05.2005 15:11

Czy wiara daje szczęście? Czy można powiedziec że to właśnie po tym, że człowiek wierzący ma szczęście można zobaczyc że wiara ma sens? No bo chyba swięci byli szczęsliwi - nawet jeśli cierpieli?

Odpowiedź:

Wielu wierzących twierdzi, że wiara daje im szczęście; że bez Boga czuliby się zagubieni. Pięknie wyraził to niegdyś św. Augustyn mówiąc o sercu niespokojnym tak długo, dopóki nie spocznie w Bogu.
Czy jednak sensem wiary jest bycie szczęśliwym? Wiara raczej ukazuje wieczną trwałość tworzonego przez nas dobra; nadaje sens naszym wysiłkom, cierpieniu, a nawet śmierci, gdyż daje nam nadzieję na życie wieczne. To raczej ta nadzieja, to w Kogo i w co wierzymy nadaje sens naszemu zyciu, a przez to czyni nas szczęśliwymi...

J.