01.05.2005 19:31

Czy Bóg ma jakąs "ciemną stronę"? Bo my mówimy że jest nieskonczenie dobry, nieskonczenie kochający - a moze to nie jest cała prawda, tylko my boimy się znac całą prawdę?

Odpowiedź:

Kościół uczy, że Bóg nie ma ciemnych stron. Odpowiadający wierzy tak samo. Zresztą... Jak to kiedyś ktoś powiedział... gdyby posiadał, my jako stworzenia, nie bylibyśmy w stanie jej odkryć. Czy bowiem prawda, dobro, zło istnieją poza Bogiem? Czy nie raczej są takie a nie inne, bo Bóg je tak ustanowił...

J.