stanisław 21.04.2005 18:25

Lęk, skrupuły! Jak je odróżnić od wyrzutów sumienia ? Lęk, skrupuły - jak z nimi żyć i sobie radzić ? Czy mogą być pokusą ? Jak to wszystko odróżnić ? Czy jest literatura na ten temat ?

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego w takich sytuacjach trzeba nie tyle szukać pomocy w książkach., ale u ludzi mogących nam w jakiś sposób pomóc. Warto znaleźć dobrego spowiednika, który by te problemy (zwłaszcza skrupuły) pomógł zwalczyć. Pomocna może być także wuzyta u znającego się na tego typu problemach psychologa. Może pan zadzwonić do Katolickiego Telefonu Zaufania (0-32-2530-500) i zapytać o dyżur psychologa. On zapewne wskaże inne możliwości uzyskania pomocy....

Czy skrupuły, lęki mogą być pokusą? Tak. W pewnym sensie są nią. Skrupuły bardzo utrudniają życie, mogą skłaniać do porzucenia zasad moralnych, a więc i Boga. Podobnie lęki: mogą prowadzić do wytworzenia się w człowieku fałszywego obrazu Boga: Boga okutnrego i karzącego za najdrobniejsze przewinienia...

J.