Kasia 15.04.2005 15:20

Żyjemy w związku niesakramentalnym. Mamy dwoje dzieci. Żyjemy bardzo blisko Kościoła, wiara jest dla nas bardzo ważna, uczymy modlitwy naszych dzieci. Czy w takim przypadku mój mąż może zostać ojcem chrzestnym. Dodam, że to ja jestem po rozwodzie i z tego powodu nie możemy przyjmować Najśw. Sakramentu.

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne (Kanon 874 § 1) stanowi:


"Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest".

Trzeci punkt praktycznie eliminuje z tej funkcji osoby rozwiedzione żyjące w nowym związku.

J.