ja 06.04.2005 15:41

co oznaczją biblijne słowa "kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym"?

Odpowiedź:

Hmmm... Przytoczmy ów tekst Psalmu 118 zacytowamny w 1P 2,7:

"Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła"

Myśl zawartą w tym zdaniu można wyrazić inaczej słowami: ten którego budowniczowie starej wiary odrzucili (kapłani, faryzeusze), stał się najwazniejszym kamieniem nowej budowli, Kościoła... Ten którego odrzucili strzegący Starego Przymierza stał się pośrednikiem Nowego i Wiecznego Przymierza...

J.