Krzysztof lektor 03.04.2005 22:51

Czy z zakonu można "iść" za księdza diecezialnego??

Odpowiedź:

W zakonie zazwyczaj składa się śluby. Jeśli ktoś złożył śluby wieczyste, nie jest to takie proste, gdyż musi uzyskac zgodę na odejście z zakonu kompetentnej władzy i zgodę od biskupa, w diecezji którego chciałby pracować. Zasady te określa prawo kanoniczne. Kanon 691 stanowi:

§ 1. Zakonnik po ślubach wieczystych nie powinien prosić o indult odejścia z instytutu, jak tylko z bardzo poważnych przyczyn rozważonych wobec Pana. Swoją prośbę winien skierować do najwyższego przełożonego instytutu, który ma ją przesłać do kompetentnej władzy, dołączając opinię własną oraz swojej rady.


§ 2. W instytutach na prawie papieskim tego rodzaju indult jest zarezerwowany Stolicy Apostolskiej; w instytutach zaś na prawie diecezjalnym, indultu może udzielić także biskup diecezji, w której znajduje się dom instytutu.

Więcej o odejściu czy wydaleniu z zakonu znajdziesz TUTAJ . O inkardynacji czy ekskardynacji (czyli o przechodzeniu księdza z diecezji do diecezji) informację znajdziesz TUTAJ

J.