24.02.2005 16:06

Pan Bóg jest wieczny, niezmienny, potężny - dlaczego miałby go obchodzić los ludzi? Dlaczego mam wierzyć że mój los ma dla Niego jakiekolwiek znaczenie? Nie jesteśmy Mu do Niczego potrzebni.

Odpowiedź:

Gdyby Bóg nas nie kochał, to by nas nie stworzył, bo niby po co. Nie wysłuchiwałby także naszych próśb (a często przecież wysłuchuje). Ale przede wszystkim nie zesłałby swojego Syna na świat, aby nas zbawił.

J.