Dolores 10.02.2005 14:39

Gdzieś czytałam, że Anioł Stróż może opuścić człowieka jeśli ten popełni jakiś poważny grzech. Chciałabym wiedzieś czy to może być prawdą.

Odpowiedź:

Kościół na temat Aniołów Stróżów wypowiada się dośc oględnie i tak dokładnych wskazań w tym wzgledzie nam nie daje. Skoro jednak Bóg dla naszego zbawienia zdecydował się ponieść krzyżową smierć, to zapewne Jego słudzy nie odchodzą tak łatwo od człowieka...

J.