ciekawska 04.02.2005 18:35

Słyszałam o linii pokrewieństwa:prostej i bocznej. Chciałabym dowiedzieć się w jakiej linii jestem z moim kuzynem? Moja babcia(mojej mamy mama)i jego babcia (mamy mama) są siostrami. Natomiast moja mama i jego są dla siębie kuzynkami a my ich dziećmi. Czy w takim przypadku możliwe byłoby zawarcie związku małżeńskiego(ja i mój kuzyn)??????????> BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ !!!!!!!!!!!!!

Odpowiedź:

Waszym wspólny przodkiem są zatem pradziadkowie. Mamy więc do czynienia z szóstym stopniem lini bocznej. W takim wypadku nie ma przeszkód, by zawrzec małżeństwo. Kościół za przeszkodę uznaje czwarty stopień linii bocznej...

Jak oblicza sie pokrewieństwo możesz zobaczyć TUTAJ w punkcie 9.

J.