Zosia 03.02.2005 17:09

Pewien człowiek urodził się w rodzinie ateistycznej, ale pewnego dnia zdał sobie sprawę, że Bóg istnieje. Doszedł do tego drogą czysto rozumową, stwierdził po prostu, że mało prawdopodobne jes, aby świat zaistniał przez przypadek, be "Czyjejś" ingerencji. Człowiek ten chciałby tego Boga lepiej poznać, ale nie wie jak. Zdaje sobie sprawę, że jest zbyt ograniczony, aby swoim rozumem pojąć Boga. Widzi też mnogość religii, wyznań itp. i uważa że rozumem nie jest w stanie rozstrzygnąć na korzyść jednego z nich kosztem innych. Jak można takiej osobie pomóc dojść do Boga? Opisana sytuacja jest bardo bliska mojej (tzn.ja jestem takim poszukującym), problem dotyka mnie osobiście.

Odpowiedź:

Odpowiadający jest chrześcijaninem. Dla niego prawdziwą religia jest chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo Jezus, jego założyciel, swoją naukę potwierdził najbardziej niesamowitym cudem: zmartwychwstaniem. Za tę prawdę jego uczniowie ponieśli męczeńską śmierć. Takiemu świadectwu można wierzyć... A przychodzi to tym łatwiej, że daje ono jasna nadzieję na rozwiązanie najgorszego problemu ludzkości, umierania...

J.