02.02.2005 17:46

Czy bramy nieba zostały otwarte po śmierci Jezusa czy dopiero po Jego zmartwychwstaniu? Słowa Jezusa skierowane do ukrzyżowanego z Nim łotra "Dziś ze Mną będziesz w raju" sugerują, że niebo dla zmarłych nastało już po śmierci Chrystusa.

Odpowiedź:

Raczej chodzi o te drugą możliwość. Jezus obiecuje łotrowi raj. Niekoniecznie jednak nazywa tak niebo, które w tym momencie jest jeszcze zamknięte. Raczej chodzi o miejsce, gdzie przebywają sprawiedliwi. W wyznanu wiary mówimy "zstąpił do piekieł" (nie do piekła; czasami pada też nazwa otchłań czy szeol czy hades). To właśnie tę rzeczywistość obiecuje Jezus łotrowi. Tak o niej napisano w Katechizmie (633):

"Krainę zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, Pismo święte nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesem, ponieważ ci, którzy tam się znajdują, są pozbawieni oglądania Boga. Taki jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, jak i sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela, co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, jak pokazuje Jezus w przypowieści o ubogim Łazarzu, który został przyjęty "na łono Abrahama". "Jezus Chrystus, zstępując do piekieł, wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela na łonie Abrahama". Jezus nie zstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili.

red.