27.01.2005 15:17

Chciałem zadać pytanie.
Co znaczą słowa na temat księgi Jonasza, że : „Sam fakt, że Chrystus Pan posłużył się wzmianką o Jonaszu, nie może jednak stanowić dowodu jej historycznego charakteru”. Nie znaczy to chyba, że te słowa „włożono” w usta Jezusa, że Jezus nie mógł tego powiedzieć.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Chodzi o to, że księga Jonasza ma raczej luźny związek z historycznym Jonaszem. Ma ona raczej charakter przypowieści, opowiadającej o paradoksach i wątpliwościach pojawiających się w relacjach między Bogiem, prorokiem i pokutującymi grzesznikami... To że Jezus wspominał o Jonaszu nie znaczy, że Księga Jonasza relacjonuje fakty z życia tego proroka...

Na podstawie Encyklopedii Biblijnej Achtemeiera

J.