starokatolik 07.01.2005 09:07

POszukuję jednoznacznej odpowiedzi :Co to znaczy być Katolikiem?

autor: Ania


Odpowiedź: Być katolikiem znaczy należeć do Kościoła katolickiego. Czyli zostać ochrzczonym w tym Kościele lub być do niego przyjętym. Do Kościoła przestaje należeć ten, kto z niego występuje lub zostaje ekskomunikowany.

J.

czy bycie katolikiem zawsze oznacza przynalezność do koscioła rzymsko-katolickiego? Czy prawosławni, starokatolicy, a nawet anglikanie to nie nurt katolicki w chrześcijaństwie??????

Odpowiedź:

Hmm... Na pewno prawosławni i anglikanie nie należą do nurtu katolickiego chrześcijaństwa. Może raczej należałoby powiedzieć, że ci pierwsi zachowują sukcesję apostolską, a drudzy w jednym z nurtów przechowali wiele katolickiej specyfiki. Co do starokatolików można chyba powiedzieć, że należą do katolickiego nurtu chrześcijaństwa. Odpowiadający jednak uważa, że nie o to zadającemu poprzednie pytanie chodziło...

J.