Iwona 07.01.2005 04:38

Czy złośliwość to grzech ciężki? Jeżeli powie się coś co jest złośliwe, ale się do końca tego nie przemyslało?

Odpowiedź:

Złośliwość, jak każdy zły czyn jest grzechem ciężkim, jeśli:

a) mocno skrzywdzilismy nią bliźniego (ciężka materia)

b) zrobiliśmy to w pełni świadomie

c) zobiliśmy to w pełni dobrowolnie.

Odpowiadający nie potrafi rozstrzygnąć, czy owo "nie do końca się to przemyślało" było przejawem braku świadomości popełnianego zła, czy też nie. Proszę rozsądzić to we własnym sumieniu bądź już konkretnie poradzić się spowiednika.

J.