Ania 06.01.2005 21:36

czy niezachowanie postu eucharystycznego jest grzechem ciężkim?

Odpowiedź:

Zasadniczo jest to grzech lekki. O ile nie wypływa z wrogiego nastawienia do Kościoła jako prawodawcy.

J.