06.01.2005 19:27

Czym się różni Kościół grekokatolicki od katolickiego?

Odpowiedź:

Kościół grekokatolicki to inaczej Kościół unicki. W Polsce powstał on po Unii Brzeskiej w 1596 roku (w innych państwach były to inne unie), która w zamyśle jej twórców miała zjednoczyć Kościół katolicki i prawosławny na terenach Rzeczpospolitej. Unici zachowali swój obrządek (liturgię) i swoje obyczaje ale uznali zwierzchność papieża.

Więcej znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

J.