Sandra 06.01.2005 13:42

Ile procentowo jest w Holandii wuznawców różnych religii?

Odpowiedź:

Według danych jakie znaleźlismy:

katolicy (36%),
protestanci(26%),
muzułmanie (3%),
bezwyznaniowcy (35%)

A.